Species Map Service 1.6

Velkommen til tjenesten Artskart


1. Storbladskjærerbie (Megachile lagopoda) (CR), Foto: Jens Christian Schou Biopix.  2. Rødrev (Vulpes vulpes), (LC), Foto: Åslaug Viken. 3. Huldrestry (Usnea longissima), (EN), Foto: Einar Timdal, NHM, UiO. 4. Vanlig uer (Sebastes marinus), (EN), Foto: Alf Jacob Nilsen, Bioquatic Photo.

25. oktober 2017: Artskart 2 lansert
 
Artskart kom høsten 2017 i ny drakt: du finner den her - artskart.artsdatabanken.no
 
https://artskart.artsdatabanken.no
 
5. nov. 2015:
 
Oppdatering av data fra Artsobservasjoner 2.0. til Artskart. Alle data som er rapportert i Artsobservasjoner, herunder data som er rapportert etter at 2.0. ble lansert  i begynnelsen av mai 2015, er nå inne. Hver natt blir nye observasjoner og endringer av eksisterende observasjoner overført til Artskart . I forbindelse med overføringen av data fra Artsobservasjoner blir det automatisk lagt til geografisk presisjon på alle fugledata fra Artsobservasjoner for lokaliteter der dette tidligere ikke er lagt inn. For underlokaliteter under superlokaliteter blir den geografiske presisjonen lagt inn som 75 % av avstanden til nærmeste underlokalitet. For frittstående lokaliteter blir det lagt inn 300 m i geografisk presisjon. Tiltaket med autogenerering er gjort for at flere viktige fuglelokaliteter og fugleobservasjoner skal bli mer anvendelige i forvaltningen.

Kort om Artskart:

Artsdatabanken og GBIF-Norge har sammen med dataeierne laget denne tjenesten for å formidle stedfestet artsinformasjon fra dataeierne til brukere. Her kan du søke på arter og finne hvor arten er funnet. Du kan også søke på geografiske områder, fylke eller kommune, og få vist i kartet hvilke arter som er funnet. Under arkfanen Kart kan du også avgrense søket til belegg og observasjoner. Tjenesten er ufullstendig i den forstand at ikke alle eksisterende funn av artene er tilgjengelig i tjenesten. Mange artsfunn er ikke digitalisert ennå og flere primærdatabaser er ennå ikke gjort tilgjengelig for tjenesten. Derfor må du som bruker av tjenesten ha dette i tankene når du bruker Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge arbeider systematisk med å gjøre stadig flere datasett tilgjengelig etterhvert som de kvalitetssikres hos dataeier. Artskart bygger på prinsippene i Norge Digitalt. Hver dataeier publiserer sine data fra primærdatabasene gjennom det standardiserte formatet Darwin Core. Artskart leser dataene fra hver enkelt datakilde og gjør dem tilgjengelig på kart fra alle datakildene samtidig.

 


Total number of records
29492496
Number of species
38838
Number of databases
181

Species Map Service is provided by the Norwegian Biodiverstiy Information Centre and GBIF-Norway © 2007-2019. Feedback goes to artskart@artsdatabanken.no